รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายอดิศักดิ์  ปาทอง (แบ็ค) ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   0648511325
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0823700366
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายอังคาร    ปาทอง
ที่อยู่ : 133/1  หมู่ 2
          ต.จานใหญ่
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : บ้านจานทองกวาววิทยา
[บันทึกการโทร]