รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายอภิชัย  ใจมาสุข (โฟล์ค) ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   0994157696​
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0804826770
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายเอกชัย    ใจมาสุข
ที่อยู่ : 47  หมู่ 7
          ต.เสียว
          อ.เบญจลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) :
[บันทึกการโทร]