รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายภานุ  เรียนพิมพ์ (ส้มโอ) ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   0630096460
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0844170882
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายกิติศักดิ์    เรียนพิมพ์
ที่อยู่ : 99  หมู่ 1
          ต.หนองฮาง
          อ.เบญจลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : เขื่อนช้างวิทยาคาร
[บันทึกการโทร]