รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายธนพล  โพธิ์ทอง (รุท) ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   0885709910
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0658632338
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายบัวเรียน    โพธิ์ทอง
ที่อยู่ : 10  หมู่ 1
          ต.ท่าคล้อ
          อ.เบญจลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) :
[บันทึกการโทร]