รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายณัฐพล  ใจตรง () ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายกฤษดา    ใจตรง
ที่อยู่ : 42  หมู่ 10
          ต.กระแชง
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) :
[บันทึกการโทร]