รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายจักรกฤษ  ดำรงค์ (ต้า) ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   0969180241
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0640399763
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายบุญเติม    ดำรงค์
ที่อยู่ : 95  หมู่ 4
          ต.เสียว
          อ.เบญจลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) :
[บันทึกการโทร]