รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายวรวุฒิ  ศรศรี () ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0810750023
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายนิยม    ศรศรี
ที่อยู่ : 62  หมู่ 4
          ต.กระแชง
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
[บันทึกการโทร]