รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายภูเบศ  วิชัด () ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0918762243
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายบุญตา    วิชัด
ที่อยู่ : 374  หมู่ 15
          ต.สังเม็ก
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุรา
[บันทึกการโทร]