รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายเนรมิต  ผิวไทย () ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  00611464847
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายทองใบ    ผิวไทย
ที่อยู่ : 7/1  หมู่ 6
          ต.ภูเงิน
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีรา
[บันทึกการโทร]