รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายชินพัฒน์  คืนผล (ฟลุ๊ก) ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0821118255
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายวรนิช    ไชยพงษ์
ที่อยู่ : 160  หมู่ 12
          ต.ทุ่งใหญ่
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : กระแชงวิทยา
[บันทึกการโทร]