รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายชาญธิษณ์  พระสว่าง (เจรา) ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0650707964
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายแสง    พระสว่าง
ที่อยู่ : 115  หมู่ 12
          ต.ภูเงิน
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : ศรีรัตนวิทยา
[บันทึกการโทร]