รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายชัยสิทธิ์  เสนาภักดิ์ (ด้วง) ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   -
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0860914344
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายสุคล    เสนาภักดิ์
ที่อยู่ : 400  หมู่ 17
          ต.สังเม็ก
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุรา
[บันทึกการโทร]