รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายเจษฎา  ป้องแก้ว (เจษ) ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   0934600019
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0929138935
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายวิเชียร    ป้องแก้ว
ที่อยู่ : 137  หมู่ 3
          ต.เวียงเหนือ
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : กันทรลักษ์วิทยาคม
[บันทึกการโทร]