รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายกีรติ  ระรื่นรมย์ (เจเจ) ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   0801714051
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นางสาวนันท์นภัส    นกหงษ์
ที่อยู่ : 113  หมู่ 7
          ต.ตระกาจ
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : โรงเรียนตระกาศประชาสามัค
[บันทึกการโทร]