รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นางสาวพุทธิดา  ทะคำวงษ์ (ใบเฟิร์น) ชย.23
เบอร์โทร นักศึกษา   0801714051
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0615798767
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายพร    ทะคำวงษ์
ที่อยู่ : 9  หมู่ 5
          ต.เวียงเหนือ
          อ.กันทรลักษ์
          จ.ศรีสะเกษ
          33110
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) : บ้านขะยูง
[บันทึกการโทร]