วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวงกต     จิตรประเสริฐ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201060001
นางสาวกรรณิกาศรีพันธบุตร
                           
263201060003
นางสาวรัตนาปัญญา
                           
363201060004
นายฉัตรทิพากรสิงห์ทอง
                           
463201060005
นางสาวอรณิชาฤทธิพงษ์
                           
563201060006
นายชิตวันป้องพา
                           
663201060007
นายชินภัทรศรีมูล
                           
763201060008
นายนัฐดนัยลิลัน
                           
863201060009
นายปรายฝันราชโสม
                           
963201060010
นายพงศธรพรมมาสุข
                           
1063201060011
นายไพบูลย์เศษสุวรรณ
                           
1163201060012
นายสิรภพสัมณีย์
                           
1263201060013
นายสุขสันต์เนียมมูล
                           
1363201060014
นายวันชัยวันประโคน
                           
1463201060015
นายกฤษฎาโพธิพันธ์
                           
1563201060016
นายณัชพลชูรัตน์
                           
1663201060017
นายปฏิภาณสีลา
                           
1763201060018
นายภูตะวันไชยภักดี
                           
1863201060019
นายภาณุวิทย์บรรดาศักดิ์
                           
1963201060020
นายกิตติภพลาพรม
                           
2063201060021
นายทรงธรรมอิ่มอ้วน
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................