วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040024
นางสาวเกศกมลศรีหาบุตร
                           
263201040026
นางสาววิมลทิญาอนุไวยา
                           
363201040028
นายจักรพงษ์สากุล
                           
463201040029
นายชาญเกียรติพรหมบุญ
                           
563201040030
นายชิษณุพงศ์แก้วลา
                           
663201040031
นายธนกฤตไชยสัตย์
                           
763201040033
นายธนนันท์ขวัญยืน
                           
863201040034
นายธนศักดิ์บัวเงิน
                           
963201040035
นายธนากรบริดอน
                           
1063201040036
นายธนุพลตัดพุดซา
                           
1163201040037
นายธราธรเติบโต
                           
1263201040038
นายธีรวัฒน์ทองลือ
                           
1363201040039
นายพันธกานต์แก้วคำ
                           
1463201040040
นายพิษณุงามเลิศ
                           
1563201040041
นายพีรพลศรีนวล
                           
1663201040043
นายวิชยุตม์อุทชา
                           
1763201040044
นายวุฒิชัยคำแสนราช
                           
1863201040045
นายอดิเทพเงาศรี
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................