วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพัชนี     สีมารักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010046
นางสาวสุพิชฌาแก้วยงค์
                           
263201010048
นางสาวอารียาจงรักษ์
                           
363201010049
นางสาวพุทธิดาทะคำวงษ์
                           
463201010050
นายกีรติระรื่นรมย์
                           
563201010051
นายเกรียงไกรพิมาร
                           
663201010052
นายจิรพัสมิตรศิริกุล
                           
763201010054
นายเจษฎาป้องแก้ว
                           
863201010055
นายชัยสิทธิ์เสนาภักดิ์
                           
963201010056
นายชาญธิษณ์พระสว่าง
                           
1063201010057
นายชินพัฒน์คืนผล
                           
1163201010058
นายธนวัฒน์พระสว่าง
                           
1263201010059
นายธนวัฒน์ลาแพงศรี
                           
1363201010060
นายธวัชชัยภูชะหาร
                           
1463201010062
นายเนรมิตผิวไทย
                           
1563201010064
นายภูเบศวิชัด
                           
1663201010065
นายวรวุฒิศรศรี
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................